Đào tạo kỹ thuật mạng máy tính

Khách hàng lưu ý:

  • Học viên tham gia khóa học cần có máy tính cá nhân.
  • Tài liệu, giáo án chương trình đào tạo và máy trình chiếu do giảng viên cung cấp.
  • Đào tạo chất lượng cao theo số lượng người đăng ký tại địa chỉ của doanh nghiệp/ hoặc theo nhóm cá nhân.
  • Tất cả khóa học được đào tạo & hướng dẫn trực tiếp bởi giảng viên cao cấp: Ths. Đoàn Mạnh Tân
.
.
.
.
Cart