THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đoàn Mạnh TânĐoàn Mạnh Tân

Sinh ngày: 14-03-1981 tại Hà Nội.
Cấp học vị: Thạc sĩ

E-mail: doanmanhtan@gmail.com
Website: www.doanmanhtan.com

Kinh nghiệm làm việc:

 • Trên 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, hệ thống điện, kinh doanh thương mại & đầu tư.
 • Chuyên gia máy tính, hệ thống thông tin, truyền thông internet.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển kênh thương mại điện tử.
 • Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.


Vị trí năng lực đảm nhiệm:

 • Quản lý công nghệ thông tin, truyền thông.
 • Điều hành phát triển kinh doanh, marketing.
 • Cố vấn kỹ thuật & công nghệ.
 • Giảng viên cao cấp.
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

1. Công ngh thông tin:

 • Thiết kế & quản trị website.
 • Phát triển phần mềm.
 • Kỹ thuật phần cứng.
 • Tích hợp hệ thống.
 • Quản lý & vận hành hệ thống thông tin.

2. Hệ thống tòa nhà:

 • Kỹ thuật hệ thống điện.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ.
 • Quản lý & vận hành hệ thống tòa nhà.

3. Thương mi & Đu tư:

 • Tư vấn & đầu tư kinh doanh.
 • Tư vấn nhượng quyền thương hiệu.
 • Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp.
 • Quản lý & phát triển kênh phân phối sản phẩm.

4. Giáo dc & Dạy nghề:

 • Tư vấn định hướng nghề nghiệp.
 • Đào tạo kỹ năng kinh doanh, marketing.
 • Đào tạo & dạy nghề công nghệ thông tin.
 • Đào tạo in-house.
.
.
.
.
Cart