Đào tạo tin học
Đào tạo tin học cơ bản

Khóa đào tạo tin học cơ bản thiết kế dành cho những học viên mới bắt đầu học tin học. Khóa học phù hợp với học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên văn phòng,…

Đào tạo tin học văn phòng

Khóa đào tạo tin học văn phòng trang bị cho học viên những kỹ năng tin học văn phòng, cách thức sử dụng các bộ công cụ văn phòng và kỹ năng khai thác…

Đào tạo thiết kế website wordpress

Khóa đào tạo thiết kế Website được xây dựng và giảng dạy bằng mã nguồn WordPress. Khóa học gồm 3 phần : Thiết kế Website, Phát triển Website, Quản trị Website.

Đào tạo quản trị website

Khóa học đào tạo quản trị website cung cấp những kiến thức quản lý, kỹ năng vận hành một hoặc nhiều website giúp cho học viên và doanh nghiệp

Đào tạo sửa chữa máy tính

Đào tạo kỹ thuật máy tính là chương trình được xây dựng kết hợp giữa kỹ thuật và kỹ năng thực tiễn trong việc xây dựng, giải quyết sự cố, nâng cấp,…

Đào tạo kỹ thuật mạng

Đào tạo kỹ thuật mạng là chương trình được xây dựng kết hợp giữa kỹ thuật và kỹ năng thực tiễn trong việc thiết kế mạng, triển khai, giải quyết sự cố,…

.
.
.
.
Cart