MCSA / MCSE 2012 là chương trình đào tạo quản trị hệ thống máy chủ dựa trên nền tảng hệ điều hành Windows Server 2012 của Microsoft. Học viên học theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Curriculum – MOC) kết hợp với kinh nghiệm triểm khai hệ thống thực tiễn.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Khóa đào tạo quản trị mạng tập trung vào các modul sau:

QUẢN TRỊ MẠNG MCSA

 • 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
  (Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012)
 • 70-411: Administering Windows Server 2012
  (Quản trị Windows Server 2012)
 • 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
  (Cấu hình nâng cao các dịch vụ của Windows Server 2012)
 • Kỹ thuật quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp tại Việt Nam

QUẢN TRỊ MẠNG MCSE

 • 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
 • 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure
 • Kỹ thuật thiết kế triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp tại Việt Nam
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 • Thời gian học MCSA: 90 giờ (3h/1 buổi hoặc 6h/1 ngày)
 • Thời gian học MCSE: 72 giờ (3h/1 buổi hoặc 6h/1 ngày)
 • Giờ học: Giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính
HỌC PHÍ
 • Học phí theo lớp học.
 • Học phí theo hợp đồng đào tạo.

Khách hàng lưu ý với chương trình đào tạo tại chỗ:

 • Phòng học: phía khách hàng chuẩn bị
 • Máy tính & máy chiếu: phía đơn vị đào tạo sẽ cung cấp máy tính xách tay và máy chiếu.
.
.
.
.
Cart