Đào tạo nhân viên IT công nghệ thông tin
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC – ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN IT
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương trình học gồm :

Khách hàng lưu ý:

  • Học viên tham gia khóa học cần có máy tính cá nhân.
  • Giáo án chương trình đào tạo và máy trình chiếu do giáo viên cung cấp.
.
.
.
.
Cart