Đào tạo kỹ thuật mạng
GIỚI THIỆU

Khóa đào tạo kỹ thuật mạng cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn trong việc thiết kế mạng, triển khai, giải quyết sự cố, nâng cấp hệ thống theo tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin.

Học viên khóa đào tạo kỹ thuật mạng được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, kiến trúc máy chủ và các thiết bị mạng hiện đại.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
 • Những học viên có trình độ tin học cơ bản và kỹ thuật máy tính.
 • Học sinh và sinh viên các trường cao đẳng, đại học.
 • Những người có đam mê lĩnh vực công nghệ mạng và máy tính.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Kết thúc khóa học đào tạo kỹ thuật mạng, học viên sẽ thành thạo thiết kế và thi công hạ tầng mạng.
 • Đặc biệt nữa là học viên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống mạng máy chủ áp dụng theo công nghệ mới nhất.
ĐĂNG KÝ HỌC KỸ THUẬT MẠNG

(Phiếu đăng ký qua mạng dành cho học viên)

NỘI DUNG MÔN HỌC

Khóa đào tạo kỹ thuật mạng tập trung vào các modul sau:

 • Cấu trúc hệ thống mạng
 • Vật liệu mạng
 • Thiết kế hệ thống mạng
 • Kỹ thuật thi công cáp
 • Kỹ thuật triển khai mạng LAN
 • Kỹ thuật triển khai mạng Wireless
 • Kỹ thuật triển khai mạng Server – Client
 • Kỹ thuật xử lý lỗi hệ thống
 • Bảo trì hệ thống
 • Kỹ năng giao tiếp
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 • Thời gian học: 90 giờ (2h/1 buổi hoặc 3h/1 buổi).
 • Giờ học: Giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính.
HỌC PHÍ
 • Học phí theo lớp học.
 • Học phí theo hợp đồng đào tạo.

Khách hàng lưu ý với chương trình đào tạo tại chỗ:

 • Phòng học & máy tính: phía khách hàng chuẩn bị
 • Máy chiếu: phía đơn vị đào tạo sẽ cung cấp.
.
.
.
.
Cart